Računovodstvo

Pružamo potpunu uslugu računovodstva za vašu tvrtku.

Računovodstvo

Obratite nam se za računovodstvene poslove kao što su vođenje ulaznih i izlaznih računa, izrada izvještaja, izrada mjesečnog računa dobiti i gubitka te generalne bilance.

Izvještaji i statistika

Sastavljanje statističkih izvještaja
Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja
Sastavljanje dodatnih izvještaja na zahtjev klijenta

Obračuni ostalih naknada

$

Obračun naknada prijevoza na posao, loko vožnje, putnih naloga , terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih nadoknada troškova radnicima

$

Obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i ostalih drugih dohodaka

$

Obračun proizvodnje kod proizvodnih poduzeća

$

Obračun PDV-a

$

Obračun amortizacije

Savjetovanje.

Javite nam se ukoliko trebate konzultacije