Obračun plaća

Pružamo uslugu obračuna plaća i ostalih primitaka

Obracun-placa Buzgo Aktiva

Obračuni plaća

Obračuni plaća i naknada radnika, uz sastavljanje svih propisanih izvještaja
• Obračun naknada prijevoza na posao, loko vožnje, putnih naloga , terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih nadoknada troškova radnicima
• Obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i ostalih drugih dohodaka

Izvještaji

Izrada poreznih i statističkih izvještaja o isplatama plaća i drugih primitaka

Stalno praćenje zakonskih promjena

Ostale usluge
$

Prijava zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

$

Vođenje propisanih evidencija plaća

$

Pohrana ugovora o radu zbog očuvanja tajnosti podataka

$

Obračun refundacija za bolovanja

$

Obračun honorara vanjskih suradnika s propisanim davanjima

$

Obračun putnih naloga

Savjetovanje.

Javite nam se ukoliko trebate konzultacije