Knjigovodstvo

Pružamo potpunu uslugu knjigovodstva za vašu tvrtku.

Poduzetnici

Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga poduzetnika
• dnevnik glavne knjige
• glavna knjiga
• glavna blagajna (kunska i devizna)
• porezne knjige ulaznih i izlaznih računa
knjigovodstvo

Obrtnici

Ustrojavanje i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija obrtnika:
• Knjiga primitaka i izdataka
• Knjige ulaznih i izlaznih računa
• Knjige tražbina i obveza

Postavljanje te vođenje evidencija

$

Nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine i sitnog inventara

$

Materijalno i robno knjigovodstvo (roba u veleprodaji i maloprodaji, materijal, proizvodnja u tijeku, rezervni dijelovi, itd.)

$

Salda konti dobavljača i kupaca

$

Analitike plaća radnika i porezne kartice radnika, analitika honoraraca i porezne kartice za drugi dohodak

$

Nadzorne knjige uvoza i izvoza te sve druge propisane porezne evidencije

Savjetovanje.

Javite nam se ukoliko trebate konzultacije