Porezna pitanja

Usluga izrade poreznih prijava te vezanih izvještaja

Porezna pitanja-porezna prijava-buzgo aktiva

Poduzetnici

Ukoliko imate pitanja vezana za porezne prijave i načine kako iskoristiti porezne beneficije, kontaktirajte nas.
knjigovodstvo

Obrtnici

Savjetujemo obrtnike i samostalna zanimanja kako postaviti poslovanje s aspekta poreza te koje poreze i u koji iznosima ste dužni plaćati te koje prijave ste dužni podnositi.

Porezno savjetovanje i izrade poreznih prijava

$

Nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine i sitnog inventara

$

Savjetovanje u svezi poreznih propisa kako bi se iskoristile sve porezne povlastice i formirala porezna obveza u skladu sa postojećim poreznim propisima

$

Pravodobno informiranje klijenta o promjenama koje se odnose na specifičnosti njegova poslovanja

$

Priprema i izrada propisanih poreznih evidencija, obračuna, temeljnih financijskih izvješća i godišnjih poreznih prijava

$

Sastavljanje mjesečnih i godišnjih izvještaja o plaćama i ostalim primicima zaposlenih i vanjskih suradnika

$

Obračun poreza na dodanu vrijednost i podnošenje svih dijelova PDV prijave

Savjetovanje.

Javite nam se ukoliko trebate konzultacije